Imolai Judit

Asztrológus

A 2024. A RAGYOGÓ ESÉLYEK ÉVE – Mit ígérnek a csillagok?   -  @ImolaiJudit

A 2024. január 1-én magyarországi idő és tér adatokkal készített újévi csillagképből egy szerencséket és kiváló lehetőségeket ígérő energiamintát elemzek, amely bárkinek esélyt adhat a sorsának az előnyös alakításához. Szeretek jó hírt hozni, és a január első hete most éppen fényes alkalmakat kínál azoknak, akik szeretnének az életükben jófajta változásokat intézni. Nézzük is, milyen térképet mutat az újév kezdetének horoszkópja?

HALADHATUNK AZ ESÉLYEK IRÁNYÁBA

Az újév ábrájában tetten érhetőek a bolygómozgások olyan fordulatai, amelyek biztatnak: fogjunk hozzá a haladáshoz. A Bak Nap ura, a Szaturnusz a Halak jegyben éppen a szorgalmas Szűz Hold társaságában kezdi az önismereti és életvezetési feladatokat, nem rest a tanulás útjára lépni, hogy fejlődéseken keresztül vezessen át. Január első hetében éppen az első napokban kezd az eddig elakadásokat okozó hátráló Nyilas Merkur előrehaladó direkt mozgásba, így az eddigi akadályok elhárulnak, könnyebben megy a kapcsolatteremtés és az elmozdulás. Az eddig szintén hátráló bőség-bolygó, a Jupiter január első hetétől csakúgy direkt mozgásba vált, ezért könnyebben tudja támogatni a magunkba vetett hitet ugyanúgy, mint az anyagi síkon teendő feladatainkat. Madártávlatból tekintve, minden planéta jól halad! A Nyilas tűz elemű kozmikus környezetében a Vénusz, Merkur és Mars szinte rakétára ülteti azt az embert, akinek jól felfogott távlati szándékai vannak az életével. Csak biztatni tudok mindenkit, hogy a januárnak érdemes minden percét tudatosan használni.

ÉV ELEJÉN KÉSZÜLHETÜNK FEL A NAGYOBB VÁLTOZÁSOKRA

A 2024-es esztendő a Nap éve lesz a ptolemaioszi szimbólumfelfogás szerint, ez a tudatosság, intellektuális emelkedés, ragyogó érvényesülés jelképvilága. Az asztrológiai felfogás szerint a Nap jelképi időminősége majd 2024. március 20. 04:06 (Bp. idő szerint) kezdődik el, és ahogy mondják, addig még sok víz lefolyik a Dunán.

A számok szerint a 2024-es év nyolcas karaktert ad. A naptári évet elindítja az emberek közmegyezéses január elsejével startoló szám szimbolikája, amely érdekes módon hasonló képi világot rejtjelez. Az év számai, 2+0+2+4 a kétszer kettő négy alapigazságát duplázza meg, és – fontos természetesen, hogy honnan nézzük –, van, akinek jó hírt hoz majd. A számok összeadásával a 8-as karakterig jutunk el, ez a káldeus asztrológiai nézet szerint a Szaturnusz száma. A Kronosz korszakokat is kijelöl, törekedhetünk arra, hogy hogyan használjuk jóra az időt. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy ha manapság elődeinktől jóval több évet élünk, hogyan használjuk jól jóra az időt? Történelmi távlatokból felülről nézve, az ember manapság a korábbi korokhoz képest háromszor-négyszer több életévnek örvendhet, és ezt érthető módon szeretnénk, teljesség érzésében boldogan tölteni. Ismétlődő leckéken át többször is újrakezdhetjük az életünket, megragadva a fejlődés kapaszkodóit, lábunkkal szilárdan állva az önismeret stabil lépcsőfokaink. Az értelmes ember tanul a tapasztalatokból, a „nyolcas” évben a bölcsesség és a felébredés tényét mutathatjuk be. Önvizsgálatot kell tartani: amerre járunk, az jó vagy rossz?, és a korosodás tapasztalati gazdagodását a valóságunkba emelhetjük.

A Szaturnuszt a Karma jelképével is azonosíthatjuk, azonnal szóba kerül itt a szabad akarat kérdése. Ha az élet fent-lent korszakokból áll és folyton fejlődik a lélek, mi az állandó a fent lent dimenziókban, a gyümölcsözés és az elromlás állapotaiban? Csak a szabad akarat. Az élet mindent elvehet, kivéve azt a szabadságot, ahogyan a valósághoz viszonyulunk. Az időt jóra használhatjuk, ha állandóan gyakoroljuk, hogyan kapcsolódjunk a külvilágban tapasztaltakhoz, és a lehetőségünkben álló legjobb nézőpontot foglaljuk el. A szellem nem öregszik, a lélek nem romlik, hanem fejlődik és minden értelmet nyer.

FELJÖN A VÁLTOZÁSOK NAPJA

A korábban megtapasztalt esztendőkhoz képest, a 2024-es évben jól érzékelhető drámai módon pörögnek majd fel az események. Amit a pandémia időszakában a visszahúzódások nem oldottak meg, és amit 2023-ban a diplomácia sem hozott tető alá, azt a Nap éve szemet vakítóan elénk vetíti, hogy bárki láthassa, merről jön a fény. Alapos átalakulásoknak ágyaznak meg a csillagok. Az év szám szimbólumában is megjelenik az uralkodás jelrendszere, a kétszer négy (a Tarot világában a négy a Császár) uralmi és hatalmi megosztottság csatáit láttatja. A Tavasz horoszkópjában 2024. április 20-án megjelenő Kos Nap és Merkur a tűz elem születési energiáit adja a világnak, miközben majd a Vízöntő Mars felől elszabaduló oxigént kap minden eddig csak parázsló téma. Jó ideje tudható, hogy globális változásokat készít az éveken keresztül Bak-Vízöntő jegyhatáron működő Plutó, és az emberiség nem kerülheti el az energia ügyi fejlődéseket, amelyek a túlfogyasztások miatt halaszthatatlanok. A Plutó, mint más nevén az alvilági Hádész a hatalom és az uralkodás sötét mezőin méri össze a világi berendezkedések viszonyait, mondhatni húsbavágó módon. A 2024. áprilisában időszerű másik nagy karma-bolygó kapcsolódás is hatalmas fordulatokat harangoz be, a Jupiter és az Uránusz együttállása a Bika zodiákusban földjeink és vizeink értékének a megbecsülését és megvédését hozza a küszöbünkre. Nem tarthatjuk fenn tovább az átgondolatlan gazdálkodást, és spirituális síkon az anyag-lélek dimenzióban, földi létben pedig a mindennapi betevőért folyó küzdelmekben kell megoldanunk a válságokat. 2024. március, április és május során a föld kérdései, a természeti kincseink felmagasztalódása, a pénzügyi világ újragondolása, az informatika fejlődése, a technika forradalmi átalakulása várható. Tudatos megértésünk munkájával dolgozhatunk azona, hogy a legutóbb az 1941-42 években megszenvedett hasonló energia mintázat tanulságait jobban éljük meg, és a világháború szenvedéseit ne szőjük a választható útjaink térképére.

A NAPOT KERESSÜK

A 2024-es évben további jelképek is mutatnak a tudatosság mint egyetlen út lehetőségeire. Nem minden évben, de az idén a Mars bolygó kitágítja a küzdelmek horizontját, mintha nem egy, hanem két éven keresztül is kellene majd küzdenünk a saját igazunkért. A 2024-es év őszétől egészen a 2025-évig átívelően a Mars az Oroszlán jegyben hátrál, visszamegy az elhanyagolt problémákig, és jövő tavaszig motivál a valódi megoldásokra.  A tűz elem szimbólumrendszere a 2024-es évben többször ismétlődik, ez sokszorosan utal a forradalmi változások időszerűségére, és az idén az alkalom is előáll. A tudatosodás ösvényein kalauzoló Merkur bolygó az idén három alkalommal is tűz elemtani környezetekben lesz retrográd, a Kos, Oroszlán, Nyilas jegyekben az elakadások törvényszerűen visznek majd az új megoldások, innováció, úttörő feladatmegoldások felé, kitörnek majd szokatlan megoldások, élénkül a kreativitás, létrejön az emberi bátorság, láthatóvá válnak nagy horderejű gondolatok.  

A bőséggel előforduló harcaink közepette mindeközben érdemes szemünk előtt tartanunk a saját célunkat, az életfeladatunkat, a fő dolgunkat, mivégre születtünk. A Nap évében ki-ki úgy lehet sikeres és boldog, ha a saját életfeladatát igyekszik megvalósítani, amiért lelke elfoglalta a földi porhüvelyét, és evilágra született. A Nap a tudatosság, az élet, a tiszta isteni intelligencia, a tudatosság és az önuralom, a kézben tartott sors. A tudatosodás útján segítő energiák 2024-ben azok a kapcsolatok, amelyek hol megerősítenek, hol sértő tükörképet mutatnak fel: az éves eklipszek most a Kos-Mérleg póluson dolgoznak. Az egyéniség és a partnerség világát egyensúlyba kell hozni, a tavasz és az ősz tűz-levegő mozgalmasságával ehhez szítják a tüzet. Cselekményekben és fordulatokban gazdag, drámai történetekkel fűszerezett, mindent megváltoztató esztendő készül.

========================

Ha sorselemzéssel, egyéni konzultációval segíthetek

az önismeretben vagy nehéz döntések esetén,

személyes foglalkozásra telefonon vagy e-mailben várom a bejelentkezést:

IMOLAI JUDIT Asztrológus, Life-Coach

+36209462293

========================

FELERŐSÖDNEK A TANULÁSI FOLYAMATOK

A 2024-es esztendő legfőképpen a változások, a cselekmények színpada, ahol az észnek is kitüntetett szerep jut. 2024-ben tavasszal az eddig föld jellegű Bika zodiákusban haladó Jupiter az Ikrek környezetbe jut, itt a merkuri levegő helyszínen a tanulási folyamatokat erősíti. A Jupiter az Ikrek jegyben 2024. tavasztól 2025-ig a humanizmussal ellentétben inkább a hideg intellektuális megközelítést erősíti, sok lesz a kommunikációs kihívás, az információ átláthatatlanul nagy mennyiséget ölthet, mindeközben az online média térnyerése folytatódik és nem kerülhető el a hamis médiavilág megtévesztése. Emberi szinten törekedni kell a rangvesztett jupiteri belső viszonyulások fejlesztésére, tehát a jogtalanság, hatalomvágy, kritikusság, kétes erkölcsök, cinikus kimagyarázások felismerése és kezelése valódi kihívást jelentenek majd.

Az esztendő ragyogó lehetőségeinek palettáján az idén a Jupiter abban a folyamatban segítheti a tudatosodás útján járó embert, hogy fejlessze önmagát. Miközben a világ dolgai biztosan változnak és a sors halad, az egyéni életben a tanulás, új szemléletmódok és képességek fejlesztése lesz időszerű. Nemcsak a látásmódban, hanem például új praktikus megoldási módszerek megtanulásában is dolgozhatunk magunkon.

EGY NAP NEM AZ ESZTENDŐ

De a karma-szemlélet szerint az itt és most világában változtatható meg a sors. Ha minden nap csak azzal foglalkozik az ember, ami tiszta cél, világos feladat, jófajta Nap-szerű működés, akkor a földi létben jobban élünk. A hozzáállásunk és a tudatosságunk határoz meg minket, és ez a fajta intelligencia fejleszthető. A kiváló csillagállással kezdődő esztendő az önismerethez és a jó döntésekhez segíthet minket. Ha az idei évben korok és korszakok változnak – miért ne tekintsük az esélyt felnőttként a teljesség fényes körének?  

Legyetek ragyogóan boldogok. Ragyogjanak Rátok a csillagok. Szeretettel:

Imolai Judit Asztrológus 

Telefon: +36 209462293